Voor ouders

Samen

De samenwerking tussen kind, ouders en school vormt de basis voor groei en ontwikkeling. We kijken samen met ouders naar de ontwikkeling van het kind. Die samenwerking maken we zo uitgebreid als nodig en zo snel en makkelijk als mogelijk.  

Twee keer per jaar nodigen wij ouders uit voor een voortgangs- en rapportgesprek. Vanaf groep 5 komen de kinderen mee naar de gesprekken. Het gaat immers om hun ontwikkeling. Daarnaast bestaat altijd de mogelijkheid om na schooltijd even binnen te lopen of via Social Schools een gesprek in te plannen, vraag te stellen of absentie aan te geven. Benieuwd naar wat Social Schools precies inhoudt? Lees meer over deze app via de knop 'Social Schools'.  

SOCIAL SCHOOLS

Ouderbetrokkenheid

Omdat de samenwerking tussen ouders en school de basis vormt voor groei en ontwikkeling, werken wij graag met ouders samen. De oudercommissie (OC) coördineert de hulp vanuit ouders. Daarnaast ondersteunt de OC de leerkrachten bij het voorbereiden en uitvoeren van diverse activiteiten gedurende een schooljaar. De medezeggenschapsraad (MR) denkt mee over beleid, kwaliteit en sfeer op school. Lees hieronder verder voor meer informatie over wat ouders kunnen doen in onze school.  

OUDERCOMMISSIE (OC)  

De taak van de oudercommissie bestaat uit het voorbereiden en verlenen van medewerking/hulp bij verschillende activiteiten. De oudercommissieleden organiseren en/of verzorgen samen met leerkrachten o.a. de Kinderboekenweek, het sinterklaasfeest, het kerstfeest, Koningsdag en de musicalavond. De kosten van deze activiteiten worden vanuit de ouderbijdrage betaald. De OC doet regelmatig een oproep aan alle ouders voor extra hulp. Dus vindt u het leuk om ook te helpen bij diverse activiteiten gedurende het schooljaar, geef dit dan aan bij de OC.  

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)   

Wettelijk is geregeld dat elk schoolbestuur verplicht is een medezeggenschapsraad (MR) aan te stellen. Dit is een raad die bestaat uit vertegenwoordigers van het team en van de ouders. De medezeggenschapsraad denkt mee over zaken die de sfeer en de kwaliteit van de school bepalen. Ook volgt de MR het beleid van de school. Tevens heeft de MR een aantal advies- en instemmingsbevoegdheden.