Onze werkwijze

Werkwijze school 

Bent u benieuwd hoe wij werken op school? Waarom is spel zo belangrijk? Wat doet uw kind met computers op school? En wat zien u en uw kind terug in de klassen? U leest het hieronder.  

HOE ZIEN DE KLASSEN OP DE KAMELEON ERUIT?   

Op de locatie Eikenlaan in 's Gravenzande werken wij met parallelgroepen. Dit betekent dat kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar in de klas zitten. Op de Kameleon locatie Eikenlaan zijn 5 groepen 1/2. Ook hebben we van de groepen 3 t/m 8 per leerjaar meerdere groepen. De gemiddelde groepsgrootte van een klas is ongeveer 24 leerlingen. 

De groepen 1 t/m 6 spelen en leren op onze hoofdlocatie aan de Eikenlaan. De groepen 7 en 8 werken en leren op de locatie KaDO aan de Spinel (Kameleon, Driekleur, Okidoki).

Op de locatie Heenweg werken wij met combinatiegroepen. Op deze open en kleinschalige locatie krijgen kinderen niet alleen les in hun eigen groep, er wordt ook gewerkt met andere groepen. Kinderen worden uitgedaagd om elkaar te helpen, van elkaar te leren en zijn zelfstandig. 

Nieuwsgierig naar onze verschillende locaties? Kom vrijblijvend langs op woensdagochtend op de locatie Eikenlaan in 's Gravenzande of maak een afspraak voor locatie Heenweg. Komt een ander moment beter uit? U kunt altijd contact met ons opnemen via info@kameleon.pcpow.nl.

 

DE KINDEREN VAN de onderbouw LEREN VOLGENS HET PRINCIPE SPELEND LEREN  

In de onderbouw op De Kameleon leren de kinderen door te spelen. Spel is essentieel voor jonge kinderen. Tijdens spel leren ze de wereld kennen, doen ze grote mensen na en verwerken ervaringen. Spel is hét middel om kinderen vaardigheden en kennis aan te reiken.  Spelend leren bereidt kinderen voor op andere vormen van leren en vaardigheden. Kritisch nadenken, informatie verwerken en samenwerken: verschillende vaardigheden die kinderen nodig hebben in de samenleving.   

KINDEREN SPELEN BETEKENISVOL MET THEMA’S  

Omdat kinderen bij ons op school leren en ontwikkelen door te spelen, werken wij met thema’s. Een thema duurt 6 tot 8 weken. De leerkrachten van de groepen 1 t/m 3 zorgen ervoor dat een thema betekenisvol is. Dit betekent dat de thema’s herkenbaar zijn voor de kinderen en dat zij dit herkennen uit hun eigen leven.  

Een voorbeeld van een thema is ‘de fietsenmaker’. De leerkrachten bedenken samen met de kinderen wat er bij een thema past en wat zij maken in hun klas. Hierdoor voelen kinderen zich eigenaar van het thema. Ouders zijn ook op de hoogte van wat er speelt in de klas. U kunt ook thuis praten over het thema. Samen met uw kind kunt u bijvoorbeeld materialen verzamelen of in overleg met de leerkracht een excursie organiseren wat bij het thema past.   

KINDEREN LEREN VAN EN MET ELKAAR  

Bij De Kameleon versterken we samenwerking in de klas met het principe coöperatief leren. Dat betekent dat elke leerkracht gestructureerde werkvormen gebruikt waardoor alle kinderen nadenken over een opdracht of vraagstuk. Deze gestructureerde werkvormen gebruiken alle leerkrachten van onze school.   

VERGROTEN VAN DE DIGITALE VAARDIGHEDEN  

In alle groepen maken de leerkrachten gebruik van tablets en Chromebooks. Deze gebruiken de leerkrachten bijvoorbeeld om keersommen extra te oefenen, om een PowerPoint te maken voor een project of om de basis van programmeren te leren. Alle kinderen van de groepen 6 t/m 8 hebben een eigen Chromebook in de klas. De kinderen maken de meeste lessen op papier, de chromebook zetten wij vooral in voor extra verwerking, oefening of verdieping.  

ZELFSTANDIGHEID VERGROTEN VAN DE LEERLINGEN 

Kinderen op de Kameleon leren en ontdekken in een veilige en uitdagende omgeving. Daarin stimuleren we kinderen om opdrachten zelfstandig uit te voeren. In de kleutergroepen beginnen de leerkrachten hier al mee. Kinderen leren zelf opdrachten op te lossen met de ondersteuning van de leerkrachten. In de eerste groep van de basisschool duurt het zelfstandig werken kort en in de loop van de jaren breiden we het zelfstandig werken verder uit. Zo ontwikkelen de kinderen zich tot zelfstandige personen.