Ons team

Ons team bestaat uit leerkrachten, ondersteunend personeel en een vakleerkracht gym. Wilt u meer informatie over welke kennis en vaardigheden onze meesters en juffen hebben? Lees hieronder verder.  

WIE WERKEN OP DE KAMELEON?   

Ons team bestaat uit ongeveer 60 bevoegde teamleden die werken op de verschillende locaties. Zij onderwijzen, inspireren en begeleiden de leerlingen. Het doel van de leerkrachten is om de leerlingen in de brede ontwikkeling en op eigen niveau te laten groeien. In de klassen van de leerkrachten mogen kinderen fouten maken en zichzelf zijn.    

Naast leerkrachten bestaat ons team uit ondersteunend personeel. Ten eerste werken op De Kameleon drie interne begeleiders. Zij coördineren de zorg rondom de leerlingen. Ten tweede werken onderwijsondersteunende medewerkers bij ons op school. Zij bieden kinderen buiten de klas extra begeleiding. Deze begeleiding richt zich bijvoorbeeld op het herhalen, oefenen of verdiepen van de leerstof. Ten derde werkt een gymleerkracht fulltime voor onze school. Hij geeft de groepen 3 t/m 8 twee keer per week bewegingsonderwijs.   

WELKE EXTRA KENNIS EN VAARDIGHEDEN HEBBEN DE MEESTERS EN JUFFEN OP DE KAMELEON?  

Van rekenen tot cultuur, verschillende leerkrachten hebben extra opleidingen en cursussen gevolgd. Hierdoor beschikt het team over gespecialiseerde kennis over diverse vakgebieden. Daarnaast zijn de teamleden in de onderbouw geschoold in spelend leren en de teamleden in de midden- en bovenbouw in coöperatief leren. Wilt u daar meer over lezen? Kijk dan bij onze werkwijze.

Met deze gevarieerde kennis en vaardigheden bestaat ons team uit professionele en gespecialiseerde medewerkers.