Onze missie en visie

Missie & Visie 

De kinderen op De Kameleon zijn zichzelf en leren en ontwikkelen op hun eigen niveau. Het team streeft ernaar om een open en veilige school te zijn. Daarnaast ziet u ook een christelijke identiteit terug bij ons op school. Nieuwsgierig? Lees hieronder dan verder.  

DE KAMELEON STAAT VOOR VEILIGHEID, UITDAGING EN KIJKT NAAR IEDER KIND   

We zijn een open, gezellige school waar iedereen zich veilig en thuis voelt. In onze school ontdekken en ontwikkelen kinderen hun eigen talenten. Ieder kind is uniek. De leerkrachten creëren een veilig klimaat. In dit klimaat mogen fouten gemaakt worden. Dit is een voorwaarde om te leren en ontwikkelen. Want kinderen leren door te doen.  

Wanneer de kinderen onze school verlaten, hopen wij dat zij en hun ouders terugkijken op een schooltijd waarin ze gegroeid zijn en veel geleerd hebben. De kinderen van de Kameleon zijn dan klaar voor de middelbare school.  

WAAR RICHT ONS ONDERWIJS ZICH OP?  

De Kameleon doet zijn naam eer aan en is dus kleurrijk. Dat betekent dat ons onderwijs veelzijdig is en creativiteit uitstraalt. Het onderwijs van onze school richt zich op de emotionele, sociale en creatieve ontwikkeling. Daarnaast leren kinderen nieuwe kennis en vaardigheden over verschillende vakken. De leerkrachten onderwijzen naast rekenen, taal en lezen, ook Engels, beeldende vorming en burgerschapsvorming.  

Elk kind verdient maximale mogelijkheden. Ons motto luidt dan ook: ‘Iedereen een topprestatie!’ Hoe doen wij dat? Als school zorgen we ervoor dat kinderen zich op hun eigen niveau ontwikkelen. Kinderen krijgen verschillende mogelijkheden. Zij leren en ontdekken in een veilige en uitdagende omgeving en met aandacht voor de individuele begeleiding en individuele verschillen.  

DE KAMELEON IS EEN PROTESTANTs CHRISTELIJKE SCHOOL  

Iedereen die het christelijk karakter van onze school respecteert, is welkom bij ons op school. In alle klassen vertellen we de verhalen uit de Bijbel over hoop, vrede en vertrouwen. We proberen de kinderen een liefdevolle omgang met het geloof aan te leren, die ook in de omgang met elkaar terug te zien is. We brengen de kinderen een besef van geborgenheid bij, een gevoel van 'jij mag er zijn' en leren de kinderen respectvol met elkaar om te gaan.