Schoolondersteuningsprofiel

Elke school is wettelijk verplicht om een schoolondersteuningsprofiel op te stellen. Hierin staat welk aanbod aan onderwijs, zorg en hulp de school kan bieden en op welke manier de school passend onderwijs realiseert.