Verlof aanvragen

Verlof aanvragen via Social Schools

Met ingang van schooljaar 2023-2024 kunt u een vrijstelling schoolbezoek via Social Schools aanvragen. De aanvraag wordt beoordeeld door het MT, op basis van de wettelijke regels die er gelden vanuit de overheid en leerplicht. Het MT houdt hierbij rekening met persoonlijke omstandigheden en het welbevinden van onze leerlingen. Bij een verlofaanvraag buiten de schoolvakanties vanwege de specifieke aard van het beroep van een ouder, dient u een werkgeversverklaring bij de aanvraag in Social Schools te uploaden. 

Om een aanvraag via Social Schools te doen gaat u naar: 

  • Administratie
  • Selecteer een van uw kinderen, u komt nu op de leerlingpagina van uw kind;
  • Klik hier op ‘Verlof aanvragen’;
  • U kunt meerdere kinderen selecteren en het formulier verder invullen;
  • Upload de werkgeversverklaring (indien van toepassing). Zorg dat u deze reeds heeft ingevuld en ingescand zodat u deze vanuit uw eigen omgeving kunt uploaden; 
  • Klik daarna op aanvragen.    

Nadat u de aanvraag heeft ingediend kunt u de status van de aanvraag zien bij verlofaanvragen. U kunt de verlofaanvraag eventueel terugtrekken door op het rode kruisje te klikken.